Privacy policy

Het beschermen van persoonsgegevens van bezoekers van onze website en van klanten acht Weijnschenk van groot belang en rekent dit tot haar verantwoordelijkheid. Uw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en beveiligd.

Waarom en hoe verzamelen we je gegevens?

Er wordt voor een aantal doelen persoons- gegevens verzameld door Weijnschenk. Deze worden hieronder toegelicht.

Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Weijnschenk via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

Analytics

De website van Weijnschenk verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Delen we jouw gegevens?

Nee, Weijnschenk zal nooit je persoonlijke gegevens verkopen of zonder jouw expliciete toestemming doorsturen naar derde partijen.

Je gegevens worden enkel gedeeld met partijen die noodzakelijkerwijs benodigd zijn voor onze dienstverlening en met partijen waarvan wij verplicht worden om gegevens mee te delen.

Weijnschenk werkt samen met een aantal dienstverleners zoals: micropayment providers, database-beheerders, cloudopslagsystemen, CRM-providers, salesoftwareproviders, e-maildiensten ter ondersteuning van onze dienstverlening. Deze dienstverleners werken onder strikte geheimhoudingsovereenkomsten. We geven hen geen toestemming om je persoonlijke gegevens te gebruiken of te openbaren, behalve onder strikte regelgeving als het in het kader is van hun dienstverlening.

Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Weijnschenk, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Weijnschenk via mail of een van de contactformulieren op onze website, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, Weijnschenk, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Weijnschenk of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via boven- staande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Weijnschenk. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Weijnschenk privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Jouw rechten

Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Weijnschenk vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Weijnschenk. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Weijnschenk. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Weijnschenk opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Weijnschenk al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Weijnschenk vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Weijnschenk niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Weijnschenk jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@weijnschenk.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

Weijnschenk verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Weijnschenk via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Weijnschenk de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Weijnschenk met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Weijnschenk behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Weijnschenk dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Weijnschenk te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Links naar websites van derden

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op onze website en dus niet op andere websites die door middel van links met onze website is verbonden. Ook kan onze website links naar andere websites bevatten. Weijnschenk kan dan ook niet garanderen dat deze andere websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw gegevens omgaan.

Afmelden van (mogelijke) nieuwsbrieven

Je kunt je ten alle tijden afmelden voor onze mailinglijst. Stuur daarvoor een e-mail naar info@weijnschenk.nl of meld je af door op de link te klikken onder in de e-mailberichten die je van ons ontvangt.

Wijzigingen

Weijnschenk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Wij adviseren u om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Belangrijke wijzigingen in de verwerking van uw persoonsgegevens of in het privacybeleid zullen wij tevens kenbaar maken via de website www.weijnschenk.nl en andere door haar gebruikte communicatiekanalen.

Amsterdam, 15 augustus 2022

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info@weijnschenk.nl